Roman Seniv – Agile Consultant, SoftServe Inc.

I am calling myself Agile Realist. I specialize in both theoretical and practical sides of the software development process modeling, with the focus on empirical processes including Lean Software Development and Agile. I’m an expert in assessing and coaching development teams for improved performance helping team members identify their risks and areas for improvements.

Topic: “How Can You Make Software Requirements Work for You?”.

Level of reports: middleMain theses:

In today`s agile world, software requirements become a stumbling block as a result of their contradictory nature. For product owners, unclear requirements are a tool for speculations. For developers and testers, ambiguity in requirements specifications is a common source of anger or even fierce arguments.

Have you ever thought that it might be different? Somewhere in a parallel universe there exist project teams that collaborate and use requirements, which are actually helpful, drive development and resolve conflicts instead of causing them. Of course, it doesn’t come for free, but it`s definitely worth all the efforts it may take.

We will discuss:

 • Dimensions of SDLC Agility & requirements mgmt (RM)
 • 2 models of RM
 • RM best practices.

 • Роман Сенів – Agile Consultant, SoftServe Inc.

  Я називаю себе Agile Реаліст, спеціалізуюся на теоретичних та практичних сторонах моделювання процесів розробки програмного забезпечення, з упором на емпіричні процеси, включаючи Lean Software Development та Agile Software. Я експерт в оцінці та коучингу команд розробників для підвищення продуктивності, допомагаю членам групи визначити свої ризики і області для вдосконалення.

  Тема доповіді: “Як змусити Software Requirements працювати на Вас”

  Рівень доповіді: Для досвічених

  Основні тези:

  “В сучасному світі software requirements стали каменем спотикання через свою суперечливу натуру. Для продукт менеджерів, нечіткі вимоги є засобом спекуляції. Для розробників і тест інженерів двозначність у вимогах є джерелом суперечок, а часом і сварок…

  Чи ви коли не-буть думали, що це може бути інакше? Дусь в паралельному всесвіті існують команди, які згуртовуються навколо вимог, які є насправді корисними, ведуть розробку і вирішують конфлікти, а не спричиняють їх. Звичайно, це не безкоштовно, але однозначно варте того.

  Ми розглянемо:
  Частина 1: Чому? Подивимося на результати програми моніторингу проектів за останні 5 років. Які є сильні сторони, які слабкі.
  Частина 2: Що? Поговоримо про дві моделі requirements management: більш традиційну, і більш Agile.
  Частина 3: Як? Я дам практичні поради по тому, як модель розглянуту в попередньому пункті можна втілити в життя.”

  Презентація з доповіді

  Відеозапис доповіді

  plugin by phploaded.com